Dự báo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Dự báo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 đã có những tiến triển đáng kể.  Các phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp nhu cầu khách hàng tăng đáng kể. Các căn hộ cao cấp...
read more